تداوم بازدیدهای سرزده ریاست دانشگاه از قسمت های مختلف

رئیس دانشگاه ضمن حضور در جمع دانشجویان، تداوم بازدیدهای سرزده از قسمت های مختلف دانشگاه را به طور مستمر، از اولویت های کاری خود دانست.

دکتر حدادنیا، رئیس دانشگاه که ظهر روز گذشته و به هنگام صرف نهار در جمع دانشجویان حاضر شده بود، ضمن گفتگو با آنان، بر تشریک مساعی و مشارکت دانشجویان در حل مشکلات با ارائه راه کارهای عملی تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که با همدلی و همراهی تمامی ارکان دانشگاه از جمله نیروهای زحمتکش خدماتی، کارکنان، اساتید و دانشجویان، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی و رشد و توسعه کمی و کیفی دانشگاه در ابعاد مختلف باشیم.

SONY DSC

رئیس دانشگاه همچنین نقش دانشجویان را در بهبود عملکرد قسمت های مختلف دانشگاه، ضروری ارزیابی نمود و اعلام داشت که:

” بازدیدهای سرزده از سایر دوایر و قسمت های مختلف دانشگاه به طور مستمر ادامه خواهد داشت.”

SONY DSC

شایان ذکر است دکتر حداد نیا پیش از این نیز در ساعات مختلف شبانه روز به طور سرزده از بعضی ارکان دانشگاه از جمله انتظامات، بازدید نموده است.