تداوم بازديدهاي سرزده رياست دانشگاه از قسمت هاي مختلف

رئيس دانشگاه ضمن حضور در جمع دانشجويان، تداوم بازديدهاي سرزده از قسمت هاي مختلف دانشگاه را به طور مستمر، از اولويت هاي کاري خود دانست.

دکتر حدادنيا، رئيس دانشگاه که ظهر روز گذشته و به هنگام صرف نهار در جمع دانشجويان حاضر شده بود، ضمن گفتگو با آنان، بر تشريک مساعي و مشارکت دانشجويان در حل مشکلات با ارائه راه کارهاي عملي تأکيد کرد و اظهار اميدواري کرد که با همدلي و همراهي تمامي ارکان دانشگاه از جمله نيروهاي زحمتکش خدماتي، کارکنان، اساتيد و دانشجويان، در آينده نزديک شاهد شکوفايي و رشد و توسعه کمي و کيفي دانشگاه در ابعاد مختلف باشيم.

SONY DSC

رئيس دانشگاه همچنين نقش دانشجويان را در بهبود عملکرد قسمت هاي مختلف دانشگاه، ضروري ارزيابي نمود و اعلام داشت که:

” بازديدهاي سرزده از ساير دواير و قسمت هاي مختلف دانشگاه به طور مستمر ادامه خواهد داشت.”

SONY DSC

شايان ذکر است دکتر حداد نيا پيش از اين نيز در ساعات مختلف شبانه روز به طور سرزده از بعضي ارکان دانشگاه از جمله انتظامات، بازديد نموده است.