تست غربالگری فشار خون با همکاری مرکز بهداشت سبزوار با شعار “فشارخون : بدانیم واقدام کنیم ” در دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد.

این طرح که برای سنین بالای ۳۰ سال درنظر گرفته شده است، با استقبال خوبی مواجه شد.

شایان ذکر است این تست روز گذشته در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید و امروز در کلینیک دانشگاه ادامه خواهد داشت.