با حضور مدیرکل و معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی، نماینده ویژه سازمان برنامه و بودجه، بازرس ویژه وزارت اقتصاد و نماینده ویژه وزارت علوم، مدیر کل دارایی و معاون مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، نشست هم اندیشی در خصوص تسریع در رفع مشکلات کوی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

مدیر حقوقی دانشگاه در خصوص این نشست گفت: این نشست با پیگیری های مستمر ریاست دانشگاه و مدیریت حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری، جهت رفع مشکلات کوی برگزار شد.

دکتر سید محسن آزیز  با اشاره به اینکه پرونده کوی دانشگاه حکیم سبزواری  با درخواست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  جهت رفع ایراد به هیات دولت ارسال شده بود، گفت: قبل از تصمیم گیری در هیات دولت، در کمیسیون حقوقی مرتبط مطرح  و جهت جمع بندی در کمیسیون حقوقی  هیات دولت، نمایندگانی از چند وزارتخانه  با حضور در دانشگاه حکیم با هیات رییسه دانشگاه و اعضای هیات مدیره کوی این دانشگاه دیدار  نمودند که دستاورد این بازدیدها  مثبت ارزیابی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع پیشنهادات خوبی ارائه شد تا با اقدامات  قانونی و مناسب بهترین راهکار  برای حل مسئله اتخاذ شود.