مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از ارائه  تسهیلات ویژه برای دانشجویان استعداد درخشان ورودی ۱۴۰۳ برای خبر داد.

دکتر بهنام مهدوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این تسهیلات پرداخت کمک هزینه خوابگاه، کمک هزینه خرید کتاب و تامین خدمات تغذیه و پرداخت کلیه هزینه شرکت در کنفرانس یا سمینارهای علمی را شامل می شود.

مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: پرداخت کمک هزینه خوابگاه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری استعداد درخشان در هر نیم سال تحصیلی مطابق مبلغ مصوب سازمان امور دانشجویان در صورتیکه دانشجویان بعد از اتمام دوره آموزشی (۳ نیمسال تحصیلی برای دوره ارشد و ۴ نیمسال تحصیلی برای دوره دکتری) و  ورود به دوره پژوهشی نیاز به استفاده مداوم از خوابگاه نداشته باشند، هزینه اقامت در مهمانسرا ی دانشجویی حداکثر به مدت ۲ شب در هفته از ایشان دریافت نخواهد شد..

دکتر مهدوی افزود: پرداخت کمک هزینه خرید کتاب به مبلغ ۵ میلیون ریال برای دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ارشد و ۷ میلیون ریال برای دانشجویان دکتری است.

وی ادامه داد: همچنین تامین خدمات تغذیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون اخذ هزینه در هر نیم سال تحصیلی و پرداخت کلیه هزینه یک بار شرکت در کنفرانس یا سمینارهای علمی در سطح ملی با ارائه مقاله و تحویل مستندات لازم از بودجه معاونت پژوهشی.از دیگر تسهیلات ویژه ای است که برای این دانشجویان در نظر گرفته ایم.

مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادامه داد: استفاده از این تسهیلات در نیم سال اول برای کلیه پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان امکان پذیر خواهد بود و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری برای استفاده از این خدمات در نیم سال های دوم  و بعد از آن  باید نفر برتر ورودی خود باشد.

وی یادآور شد: این خدمات برای دانشجویان کارشناسی ارشد فقط ۴ نیم سال و برای دانشجویان دکتری حداکثر در ۸ نیم سال قابل ارائه است.

سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه