تشکیل ستاد گرامیداشت هفته دولت

با عنایت به اهمیت موضوع گرامیداشت هفته دولت و لزوم برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات اجرایی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه با حضور ریاست دانشگاه و اعضای ستاد، جلسه ای در دفتر ریاست تشکیل و مقرر گردید حوزه های مختلف در اسرع وقت برنامه های اجرایی خود را تدوین و به دبیرخانه ستاد تحویل نمایند.

همچنین در همین راستا و بلافاصله پس از اتمام تعطیلات تابستانی، دومین جلسه ستاد گرامیداشت هفته دولت با حضور کلیه اعضای هیأت رئیسه، روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار و مصوبات نهایی جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ شد.