پروژه ساخت سالن مطالعه خوابگاه بهار دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پروژه وقف مشارکتی توسط کارگروه یاوران آموزشیار علمی ــ آموزشی حیات طیبه با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزکی در حال احداث است.

 مراسم کلنگ زنی پروژه ساخت سالن مطالعه خوابگاه بهار دانشگاه حکیم سبزواری در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمبع در تیرماه ۹۸ با حضور دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم و دکتر ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان، مسئولین شهری و دانشگاه برگزار شد.

از فعالیت‌های گذشته کارگروه یاوران آموزشیار علمی ــ آموزشی حیات طیبه در سبزوار می‌توان به تکمیل ساخت دانشکده فنی و حرفه‌ای بقیة‌الله در سال ۹۴، ساخت و تکمیل دانشکده علوم قرآنی سبزوار  اشاره کرد.