اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال بودجه از سوی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی  وزارت علوم تحقیقات و فناوری به  طرح پژوهشی مشترک بین الملی (ICRP) مابین ایران- ژاپن به  عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزورای

مرکز مطالعات و همکاری های علمی  بین المللی وزارت علوم  تحقیقات و فناوری ۲۰۰میلیون ریال بودجه برای طرح پژوهش های مشترک (ICRP) دکتر حمیدرضا اویسی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزورای اختصاص داد.
برنامه دعوت برای پژوهش مشترک  Invited Collaborative Research Program (ICRP) از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همۀ زمینه‌ها است.
 به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزورای به نقل از مرکز همکاری  مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم،  این حمایت مالی در قالب برنامه دعوت برای پژوهش های مشترک(ICRP )  به منظور اجرای طرح پژوهشی دکتر حمید رضا، عضو هیات علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان ” حذف ترکیبات مضر نیتراتی و کنترل مقدار آن در آب آشنایی با استفاده از فیلم های تیتانیای چندلایه نانو متخلخل ناخالص شده با نانوذرات فلزی   اختصاص یافته است.
گفتنی است بر طبق اعلام این مرکز، مبلغ مذکور به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های مربوط به انجام این طرح مشترک با طرف ژاپنی و تهیه و ارائه حداقل یک مقاله علمی در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و یک مقاله علمی پژوهشی در نشریات دارای نمایه استنادی بین المللی ISI و نیز تدوین گزارش نهایی طرح بر طبق شیوه نامه مرکز پرداخت خواهد شد.  
لازم به یادآوری است، برنامه دعوت برای پژوهش های مشترک بین المللی (ICRP)  نام طرحی در وزارت علوم است که در آن دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا نمایند.