تعامل و همکاری دانشگاه های سبزوار، ضامن رشد و توسعه شهرستان

در دیدار رؤسای دانشگاه های حکیم سبزواری و آزاد اسلامی سبزوار، زمینه های همکاری دوجانبه و رشد و توسعه مناسبات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس دانشگاه حکیم در رأس هیأتی، ضمن دیدار با رئیس جدید دانشگاه اسلامی سبزوار، خواهان رشد و گسترش مناسبات فی‌مابین و تبادل تجربیات در زمینه های مختلف شد.

.

                                                             DSC01842(FILEminimizer)

.

دکتر حدادنیا در این دیدار ضمن تبریک انتصاب مجدد جناب آقای دکتر سعیدی اصل به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، تعامل پویا، کاربردی و علمی و منطق مدار را در روابط دانشگاه های سبزوار، ضامن رشد و شکوفائی شهرستان برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با حضور مجدد ایشان بر منصب ریاست این دانشگاه، بتوان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بیش از گذشته میان دو دانشگاه ارتباط متقابل برقرار نمود که از منافع آن تمامی مردم شهرستان و منطقه منتفع خواهند شد.

دکتر سعیدی اصل نیز در این دیدار ضمن عرض خوش آمد به هیأت دانشگاه حکیم، اظهار داشت:

” در حال حاضر رشد و گسترش آموزش عالی با توجه به شرایط کشور و تقاضای قشر عظیم جوانان، بیشتر در حوزه تحصیلات تکمیلی متمرکز شده و در این زمینه علاوه بر کیفی گرایی و اجتناب از رشد و گسترش بی رویه رشته های تحصیلی کم اقبال که صرفاً هزینه های بسیاری بر بخش آموزش عالی کشور وارد می نماید، بایستی با ایجاد بستر مناسب و راه اندازی رشته های متناسب با شرایط خاص منطقه، توسعه آموزش عالی و نهایتاً رشد و شکوفائی شهرستان مدنظر مسئولین قرار گیرد.

.

                                                          DSC01846(FILEminimizer)

.

شایان ذکر است که دانشگاه های حکیم سبزواری و آزاد اسلامی سبزوار در زمینه های بسیاری از جمله تبادل اعضای هیأت علمی و نیز در حوزه های پژوهشی و دانشجویی مناسبات مطلوبی با یکدیگر دارند.