به اطلاع می رساند نظر به توصیه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، برگزاری “اولین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی” به تعویق افتاده و زمان جدید برگزاری این کنفرانس؛ از طریق سامانه اطلاع رسانی دانشگاه اعلام خواهد شد.