تغيير نام دانشگاه تربيت معلم سبزوار

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از تصویب تغییر نام دانشگاه‌های حکیم سبزواری، تهران و آذربایجان خبر داد.

مخبر دزفولی بعد از برگزاری هفتصد و ششمین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران افزود:

از انجا که دانشگاه تربیت معلم دیگر مسئول تربیت نیروی متخصص مورد نیاز آموزش و پرورش نیست و این مسئولیت به دانشگاه فرهنگیان واگذار شده است پس از بررسی‌های کارشناسی و نظرخواهی‌ها مقرر شد نام دانشگاه تربیت معلم سبزوار به دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان به دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه تربیت معلم تهران به دانشگاه خوارزمی تغییر نام پیدا کند.