معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهمنامه همکاری دو جانبه آموزشی وتحقیقاتی در راستای توسعه علم و فناوری بین این مرکز آموزش عالی و و دانشگاه  دامغان منعقد شد.
دکتر علی اصغر مولوی در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه افزود: ایجاد همکاری علمی، فنی، تخصصی و آموزشی بین ۲ دانشگاه با در نظر گرفتن توان و امکانات طرفین اعم از فناروی موجود، منابع مالی دادها، اطلاعات و نیروی انسانی از اهداف این تفاهم نامه است.
وی اظهار کرد: همکاری در جهت تقویت ارتباطات بین المللی ۲ طرف، همکاری علمی و آموزشی جهت استفاده از دانش افزایی و ارتقای سطح آموزش و همکاری در زمینه تبادل استادان مورد نظر جهت استفاده از دانش وتجربیات مجرب در زمینه مورد نظر از موضوعات تفاهم نامه است.
دکتر مولوی گفت: همکاری در زمینه اجرای پایان نامه دانشجویان بویژه دانشجویان بین المللی، تبادل عضو هیات علمی در راستای راه اندازی رشته های جدید در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه دامغان از دیگر از موارد این تفاهم نامه است.
وی افزود: بمنظور تبادل نظر هماهنگی و تسریع انجام امور در موارد لازم هر یک از طرفین نماینده تام اختیار خود را تعیین کنند و بمنظور پیشبرد مفاد تفاهم نامه شورایی در سطح مدیران ۲ دانشگاه تشکیل که تعداد مدیران محدود اختیارات و شرایط و نحوه تصمیم گیری  آنها با توافق های مورد نظر تعیین  شود.
دکتر مولوی افزود: سهم هر یک از طرفین در اجرای فعالیت های بین المللی مشترک نحوه تامین هزینه و بهره برداری از نتایج بسته به سطح و سهم همکاری در توافق نامه های موردی تعیین می شود.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مدت تفاهم نامه ۲ سال است که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات در مفاد آن با توافق طرفین انجام می گیرد .
وی ادامه داد: با امضاء این تفاهمنامه امکان همکاری های مشترک به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و توانایی های علمی –پژوهشی فراهم می شود