تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک پژوهشی،آموزشی، مشاوره‌ای و آزمایشگاهی بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی امضا شد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این تفاهم نامه در راستای همکاری دو جانبه جهت شناسایی و حل مشکلات مربوط به حوزه آب در سطح شهرستان سبزوار و استان خراسان رضوی به امضا رسید.

دکتر علی اصغر مولوی با تاکید بر اینکه برای موفقیت در حل مشکلات ملی، منطقه ای و استانی، همکاری های موثر و استفاده از توانمندی های سازمان های علمی و اجرایی ضروری است، افزود: دانشگاه حکیم سبزواری همواره کوشیده است، برای کمک به مدیریت چالش ها و حل مشکلات استان در حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی تمام توان علمی و تخصصی خود را به کار گیرد.

وی یادآور شد: همکاری در انتشار نتایج علمی_ پژوهشی انجام شده مشترک، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی مرتبط با اهداف تفاهم نامه و ایجاد زمینه های بکارگیری نتایج پژوهش های مرتبط در برنامه های توسعه پایدار استان اقدامات مشترک تعهد شده توسط دوطرف در این تفاهم نامه است.

دکتر مولوی هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه بر اساس اعلام نیاز شرکت، ارائه خدمات مشاوره علمی تخصصی، آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه در حوزه های مختلف موضوع تفاهم نامه، شناسایی و بکارگیری ظرفیت پژوهشی منطقه، استان و کشور در انجام فعالیت های پژوهشی حسب تخصص پژوهشگران و موضوع پژوهش و تشکیل کار گروه ها، تیم های کاری و شبکه های پژوهشی مرتبط با موضوعات تفاهم نامه براساس نیاز را از جمله تعهدات دانشگاه حکیم سبزواری در این تفاهم نامه برشمرد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه اظهار داشت: همچنین ارجاع امور پژوهشی و مطالعاتی مرتبط با موضوع تفاهم نامه به تشخیص شرکت، هدایت اثر بخش اعتبارات پژوهشی مرتبط در چارچوب اهداف تفاهم نامه در چارچوب دستورالعمل های شرکت و قرار دادن داده ها، اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تفاهم نامه در اختیار دانشگاه، در چارچوب دستورالعمل های شرکت از جمله تعهدات شرکت آب منطقه ای خراسان در این تفاهم نامه می باشد.