معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی های علمی، پژوهشی و تخصصی، تفاهم همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منعقد شد.

دکتر محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه ایجاد زمینه های همکاری بین دانشگاه و سازمان در زمینه های علمی –فرهنگی، برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی مشترک، تبادل هیات های دانشگاهی و حضور در نشست ها و همایش های علمی با هماهنگی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و استفاده از ظرفیت های و امکانات طرفین در چهارچوب اهداف و سیاست های مورد توافق است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری، شناسایی، معرفی و دعوت از اعضای هیات علمی دانشگاه به منظور حضور و شرکت در همایش ها و رویدادهای تخصصی بین المللی در راستای اهداف طرفین و مساعدت در فراهم نمودن زمینه ارتباط دانشگاه با دانشگاه های خارجی به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، برای برگزاری دورهای مشترک آموزش زبان و تاسیس شعبه دانشگاه در خارج از کشور را از جمله تعهدات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این تفاهم نامه برشمرد.

وی با اشاره به تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه اظهار داشت: استفاده از ظرفیت هیات علمی دانشگاه جهت راهنمایی کردن دانشجویان، محققان و استادان خارجی در قالب فرصت مطالعاتی کوتاه مدت، پذیرش هیات خارجی سازمان در دانشگاه در قالب برگزاری نشست های علمی و جلسات ملاقات و گفتگو با مسولان آن هیات و زمینه سازی جهت انعقاد تفاهم نامه و همکاری دانشگاه در برگزاری همایش ها، نشست های علمی و کارگاه های آموزشی سازمان در داخل و خارج کشور جهت توانمندسازی علمی دانشجویان و استادان بخشی از تعهدات دانشگاه حکیم سبزواری در این تفاهم نامه است.

دکتر معین فرد امکان استفاده از ظرفیت های علمی، تخصصی و رفاهی دانشگاه برای مدعوین خارجی سازمان مانند امکانات کتابخانه ای و اطلاع رسانی، اختصاص دادن بخشی از طرح های مطالعاتی پژوهشگران یا عناوین پایان نامه های دانشجویان دکتری به اولویت های پژوهشی سازمان و عضویت دانشگاه در دبیرخانه گفتگوهای فرهنگی بین المللی و همکاری با آن را از دیگر تعهدات دانشگاه در تفاهم نامه برشمرد.

گفتنی است این تفاهم نامه با پیگیری های حوزه همکاری های بین المللی دانشگاه و هماهنگی های صورت گرفته از سوی دکترعلیرضا اشتری عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید.