رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تفاهم نامه همکاری علمی- فنی و صنعتی فی مابین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت کشت و صنعت جوین منعقد شد.

دکتر علی اصغر مولوی  در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های علمی – فنی و صنعتی، بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت کشت و صنعت جوین منعقد شد، افزود: با امضای این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند، حد اعلای تلاش خویش را در جهت گسترش توان خود برای حل مشکلات و معضلات مسائل  علمی و صنعتی و دیگر امور مرتبط موضوع این تفاهم نامه مبذول داشته باشند.

 وی ادامه داد: در این تفاهم نامه دانشگاه در حد مقررات و در قالب قراردادهای جداگانه متعهد شد، حمایت های علمی از نیاز های پژوهشی شرکت کشت و صنعت جوین در قالب پروژه های تحقیقاتی مشترک، حمایت های علمی و فنی برای بهبود فرایندهای تولید شرکت کشت و صنعت، انجام طرح های تحقیقاتی در راستای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کشت و صنعت جوین و  انجام طرح های تحقیقاتی مشترک در راستای کشاورزی هوشمند و افزایش تولید و ارتقای بهره وری و کیفیت محصولات  شرکت کشت و صنعت جوین را با تامین مالی از مجموعه کشت و صنعت یا سایر منابع را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین اعلام نیازمندی های آموزشی- علمی و تحقیقاتی و اجرایی در حوزه های مختلف به دانشگاه حکیم سبزواری، هماهنگی لازم جهت بازدیدهای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در موارد غیرمحرمانه، حمایت از دوره های مهارت آموزی و کارآموزی دانشجویان برای موضوعات مورد نظر شرکت با رعایت مقرارت جاری شرکت و با مسئولیت دانشگاه و هماهنگی برای فرصت های مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در راستای اهداف مشترک از تعهدات شرکت و صنعت جوین در این تفاهم نامه است.