با حضور رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار، رئیس و اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن  و رئیس نظام مهندسی معدن سبزوار توافق نامه دانشگاه حکیم سبزواری و خانه صنعت، معدن و تجارت سبزوار در خصوص همکاری در حوزه های آموزشی ، پژوهشی و فناوری امضا شد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه امضای این تفاهم نامه در گفتگو با روابط عمومی گفت: این تفاهم نامه در راستای بهره گیری بهینه از امکانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترک و توسعه همکاری در زمینه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین خانه صنعت معدن و تجارت سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی افزود: بهره مندشدن طرفین از امکانات یکدیگر در زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی، فنی، مشاوره ای و کارگاهی، تبادل اولویت های پژوهشی و جهت‌دهی به موضوعات پژوهشی طرفین، همکاری در پروژه‌های مشترک پژوهشی، دانش بنیان کردن صنایع پیشرفته شهرستان،برگزاری تورهای بازدید علمی، برگزاری رویدادهای چالش فناوری، راه اندازی مراکز نوآوری تخصصی، عارضه یابی از مشکلات صنایع شهرستان، هدفمند سازی کارآموزی و کارورزی، تامین نیروی کارآمد ، ایجاد بانک اطلاعاتی صنایع شهرستان و از جمله زمینه های همکاری مشترک دو طرف در این تفاهم نامه است.