رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک آموزشی، فرهنگی و پژوهشی فی مابین این دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی خبر داد.
دکتر حدادنیا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه در راستای اهداف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت تحقق سند چشم انداز، ظهر امروز و با حضور مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در دانشگاه حکیم سبزواری به امضاء رسید.
وی افزود: همکاری و مشارکت در ارتقاء آگاهی های عمومی سطوح مختلف جامعه در عرصه فعالیت ها و شرح وظایف اداره کل میراث فرهنگی، ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی مورد نیاز این اداره کل، مشارکت علمی در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط، اعزام دانشجویان به عنوان کارورز به اماکن مورد تایید اداره کل و همکاری جهت ایجاد رشته های مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری از جمله تعهدات دانشگاه حکیم سبزواری در این تفاهم نامه است.
دکتر حدادنیا ادامه داد: همچنین در این تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی استان متعهد شده است که امکان بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه  حکیم سبزواری از موزه ها، اماکن تاریخی و فرهنگی و پروژه مطالعاتی نظارتی، ارسال عناوین تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه حکیم سبزواری با اولویت بندی، همکاری علمی و فنی در پروژه های تحقیقاتی مصوب، استفاده از دانشجویان و متخصصان دانشگاه در پروژه ها و نظارت متخصصین بر مطالعات را فراهم سازد.

وی خاطر نشان کرد: حمایت های لازم از پایان نامه های دانشجویی مطالبق قوانین، همکاری در ایجاد رشته های مرتبط  در دانشگاه و معرفی استاد واجد تدریس و در اختیار گذاشتن آزمایشگاه ها و اماکن تاریخی برای امور آموزشی و تحقیقاتی طبق قوانین و ضوابط مربوطه  نیز از دیگر تعهدات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این تفاهم نامه مشترک می باشد.
دکتر حدادنیا مدت این تفاهم نامه را دوساله عنوان کرد و افزود: امیدواریم امضای این تفاهم نامه زمینه همکاری ها و قراردادهای مشترک بعدی دانشگاه با اداره کل میراث فرهنگی استان را هموار کند.
رئیس دانشگاه حکیم سبزوای  در دامه و با تاکید بر اینکه حضور دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری با میراث فرهنگی از سالیان گذشته و با مرمت خانه امین التجار توسط دانشجویان دانشگاه آغاز شده است، اظهار داشت: خوشبختانه اخیرا نیز طی قراردادی کار مرمت خانه پدری حمید سبزواری به دانشگاه محول شده است.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی در شان شخصیت برجسته این فیلسوف شرق نیست، عنوان داشت: امیدواریم با امضای این تفاهم نامه زمینه ی تحویل آرامگاه به دانشگاه حکیم سبزواری فراهم شود تا بتوانیم با توجه به پتانسیل های موجود در دانشگاه آرامگاه حاجی را از غربتی که هم اکنون در آن قرار دارد خارج سازیم. 
دکتر حدادنیا افزود: ایجاد موزه فلسفه و تاریخ علم مسلمانان از برنامه هایی است که دانشگاه حکیم سبزواری قصد اجرایی کردن آن را در آرامگاه حاجی سبزواری دارد.