تقدیرنامه معاون اداری و مالی و مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم

با توجه به برگزاری موفق دوره آموزشی ” آشنایی با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی” که به منظور اصلاح الگوهای مصرف در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی صورت گرفت، دکتر محمد حسین امید، معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تلاش آقای دکتر جواد حدادنیا در برگزاری این دوره آموزشی تقدیر کرد.

***

همچنین در تقدیرنامه هایی جداگانه، دکتر مهراله رخشانی مهر، مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، از آقای دکتر حسین بخشی، دبیر طرح های عمرانی منطقه ۸ و نیز سرکار خانم ملیحه کریمی، کارشناس دبیرخانه منطقه ۸ عمرانی با اهدای لوح تقدیر به خاطر زحمات بی شائبه و تلاش وافرشان تقدیر به عمل آورده است.

روابط عمومی دانشگاه نیز ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی مسئولان و همکارانیکه در راه رشد و تعالی دانشگاه گام بر می دارند، از خداوند متعال توفیق روزافزون برایشان مسألت دارد.