تقدیر از برگزیدگان مسابقات هفته بسیج

با حضور معاون ادای و مالی دانشگاه و اعضای پایگاه بسیج کارکنان، از برگزیدگان مسابقات گرامیداشت هفته بسیج تقدیر به عمل آمد.

عباس بابائی، مسئول پایگاه بسیج کارکنان در ابتدا ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از حمایت های بی شائبه  آقای دکتر عسکری، معاون اداری و مالی دانشگاه و نیز زحمات و پیگیری های مستمر مدیریت تربیت بدنی، آقای دکتر معین فرد و همچنین آقای رضا اردیبهشتی در برگزاری هر چه مطلوبتر مسابقات هفته بسیج تقدیر نمود.

×××

DSC01193(FILEminimizer)   DSC01196(FILEminimizer)   DSC01213(FILEminimizer)

دکتر عسکری، معاون اداری و مالی دانشگاه نیز ضمن تبریک این هفته، بسیج را همانند عطری توصیف کرد که خدمات و برکات آن تمام فضاها را پر نموده است و امید می رود که همچنان با روحیه بسیجی بنوان بر بسیاری از مشکلات کشور فائق گردید.

رضا اردیبهشتی، مسئول برگزاری مسابقات نیز ضمن اشاره به مصوبه کمیته ورزش دانشگاه در برگزاری مسابقات هفته بسیج، از حمایت ها و پشتیبانی معاونت اداری و مالی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تقدیر کرد.