در آیین بزرگداشت استاد مطهری و گرامیداشت مقام معلم که در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر فرزاد دهقانی عضو هیات علمی گروه قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان استاد منتخب دبیرخانه دانشکده های الهیات ایران (هدا) تقدیر شد.

در این مراسم که روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد از ۹ استاد دانشکده های الهیات کشور به عنوان اساتید منتخب دبیرخانه دانشکده های الهیات ایران (هدا) تقدیر شد .