در مراسمی از انجمن علمی فلسفه دانشگاه حکیم سبزواری و اساتید مشاور این انجمن با حضور رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تقدیر شد.
رئیس دانشکده الهیات در این مراسم با  تشکرازهمکاری و همراهی معاونت فرهنگی واجتماعی، پژوهش وفناوری و دفترانجمن های علمی دانشگاه با انجمن های علمی، گفت: موفقیت به دست آمده این انجمن حاصل تلاش جمعی مدیریت گروه،اساتید مشاور،دبیر و اعضای انجمن فلسفه است.
دکتر حسن صیانتی  در ادامه حمایت وتشویق های رئیس دانشگاه ازتوسعه فعالیت های انجمن های علمی را  عامل مهم دیگری برشمرد که در ارتقای سطح فعالیت های انجمن ها و فعال شدن آنها  بسیار موثر بوده است.
وی با اشاره به اینکه انجمن فلسفه و انجمن حقوق از جمله انجمن های فعال دانشکده الهیات هستند، افزود:در نظر داریم در ترم آینده علاوه بر انجمن های موجود، انجمن علمی تاریخ تشیع را با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی دانشکده الهیات فعال نماییم.
گفتنی است در این مراسم که همزمان با پایان سال تحصیلی صورت گرفت از فعالیت ها و موفقیت  انجمن فلسفه در هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت، اساتیدمشاور انجمن  و مدیر مدیرگروه فلسفه دانشگاه و حوزه ی معاونت فرهنگی تقدیر شد.
IMG_20160531_191402