بمناسبت ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل طی نشستی با حضور دکتر صمدی معاون اداری مالی و مهندس راستی مدیر اداری و پشتیبانی از خدمات همکاران حوزه حمل و نقل و رانندگان اتوبوسرانی خطوط دانشگاه تقدیر شد.