دکتر تسنیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی با همراهی دکتر اسماعیل نژاد مدیر پژوهشی،دکتر مهدوی رئیس آزمایشگاه مرکزی و جمعی از همکاران دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی ضمن حضور در کتابخانه مرکزی با تبریک هفته کتاب خوانی و روز کتابدار، از زحمات پرسنل این حوزه تقدیر و تشکر به عمل آوردند.