تقدیر دبیر ستاد هفته پژوهش از حضور فعال دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان

دبیر ستاد استانی هفته پژوهش از حضور فعال دانشگاه حکیم سبزواری در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان تقدیر و تشکر نمود.


شایان ذکر است که با همت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، دانشگاه حکیم حضور گسترده ای داشت.