پیام تقدیر وتشکر دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری

از عوامل اجرایی شهرستان در برگزاری کنکور سراسری سال ۱۳۹۹

کلیپ تصویری از تلاش دست اندرکاران برگزاری آزمون ها در دانشگاه حکیم سبزواری( کلیک کنید)