سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای از میزبانی شایسته دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان دختر کشور تقدیر کرد.
متن نامه دکتر ابوالحسن ریاضی معاون امور دانشجویی داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدین شرح است:
بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر جواد حدادنیا
رئیس محترم دانشگاه حکیم سبزواری
 
با اهدای سلام
 
حمد و سپاس خدای عزوجل را که بر ما منت نهاد تا خدمتگزاری به جامعه فرهیخته و فرهنگی دانشگاهی را عهده دار باشیم.
بدینوسیله از مساعی و کوشش های جنابعالی در برگزاری مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان دختر کشور در بهمن ماه ۹۵ که به میزبانی آن دانشگاه برگزار گردید قدردانی می گردد.
امید است با اتکا به درگاه خداوند متعال در کلیه شئون زندگی به ویژه پیشبرد و گسترش ورزش دانشجویی موفق و موید باشید.
با آرزوی توفیق
ابوالحسن ریاضی
معاون امور دانشجویی داخل سازمان