تقدیر شورای صنفی کارکنان از ریاست دانشگاه

جناب آقای دکتر حدادنیا
ریاست محترم دانشگاه
با سلام و احترام

نظر به توجه ویژه جنابعالی به بهبود امور رفاهی، معیشتی و فرهنگی کارکنان و همچنین اهتمام شما بر ایفای نقش جدیتر شورای صنفی در پیگیری امور مربوط به کارکنان و استفاده از پیشنهادات شورا، به عنوان نمونه در مورد سختی کار، ایاب ذهاب، برگزاری جلسه اختصاصی شورای صنفی با مدیرکل محترم امور اداری وزارت متبوع و… ، برخود فرض میدانیم از جنابعالی تشکر و قدردانی نماییم، باشد که در سایه این همدلی و همزبانی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر دانشگاه باشیم.