دکتر احسان اصولی عضو هیات رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از زحمات بی شائبه و موثر دکتر محمدعلی زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در امر ورزش به ویژه رشته پرطرفدار فوتبال تقدیر و تشکر کرد.