تقدیر مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم از دکترحاجی آبادی به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاهی پژوهشگاهی سال ۱۴۰۲

متن تقدیرنامه

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی مجری طرح برگزیده دانشگاهی پژوهشگاهی سال ۱۴۰۲ دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان “بهینه سازی و ارتقاء سامانه جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی و تحلیل شبکه توزیع”، نظر به تلاش‌های مستمر جنابعالی در حوزه ارتباط با صنعت و فعال ساختن ظرفیت‌های بالقوه تقدیر و تشکر جنابعالی را ابراز می‌داریم.

 امیدواریم حلقه ارتباط صنعت دانشگاه با دستان توانایتان بیش از پیش تقویت شود. از خداوند متعال برای جنابعالی موفقیت روزافزون و بهروزی مسئلت داریم.

 دکتر محمد سیف مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری