تقدیر مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه ای از تلاش ها و زحمات ریاست و سایر مسئولان ذیربط دانشگاه در تهیه و تدوین دستورالعمل ایمنی آزمایشگاه ها، تقدیر به عمل آورد.