در سومین دوره آموزشی کارشناسان مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه‌های سراسر کشور که در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ تیرماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید، از خانم خدیجه برزوئی کارشناس مسئول مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری به دلیل ارائه ایده مرتبط با تجارب موفق (ارائه طرح ابتکاری بیست، ده، در راستای پیشگیری از افت تحصیلی وتهیه پوستر چکیده طرح ) توسط دکتر نعیمی مدیر کل محترم دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی و معاون رئیس سازمان امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر به عمل آمد.