تقدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه از همکاران فعال در کارگاه های آموزشی

مرکز آموزش های الکترونیکی به منظور توسعه خدمات و امکانات خود در سطح دانشگاه، در کارگاه یکروزه یادگیری الکترونیکی که توسط حوزه آموزش کارکنان در تیر ماه ۱۳۹۴ برای ۱۶۰ نفر از کارکنان دانشگاه برگزار گردید، اقدام به جمع آوری پیشنهادات از همکاران ارجمند نمود.

این مرکز پس از مطالعه و بررسی دقیق پیشنهادات واصله، ضمن تقدیر و تشکر از همکارانیکه پیشنهادات خود را ارائه داده اند، طرح و پیشنهاد همکار گرامی سرکار خانم شنوایی با موضوع “کاربرد سیستم آموزش های الکترونیکی به منظور بهبود آموزش دروس آزمایشگاهی” را به عنوان برترین و کاربردی ترین پیشنهاد انتخاب و به کمیته پیشنهادات دانشگاه ارائه گردید.