در آیین اختتامیه دوره توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حلقه های میانی (حامیم) از دکتر محمد علی زنگنه رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به سبب همکاری صمیمانه در برگزاری این طرح  توسط مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه های کشور تقدیر شد.

گفتنی است در این مراسم که با حضور ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، برخی از وزرا، استانداران و ائمه جمعه منتخب برگزار شد،  از روسای دانشگاه های حکیم سبزواری، علوم پزشکی شیراز، خوارزمی، گیلان، علوم پزشکی ارومیه، بیرجند، آزاد اسلامی واحد اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه فرهنگیان تقدیر شد.