معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی در نامه ای از دکتر قربان زاده مدیر محترم گروه مهندسی برق به سبب ایجاد “فرایند سیستمی برای پیشنهاد استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد” و “ایجاد فرایند سیستمی برای تعیین استاد پروژه و کارآموزی دانشجویان کارشناسی مهندسی برق” در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه، تقدیر کرد.

متن تقدیر بدین شرح است:

همکار محترم جناب آقای دکتر قربان زاده

مدیر محترم گروه مهندسی برق

با سلام و احترام

بدین وسیله مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از درایت و تدبیر جنابعالی در انجام فعالیت‌های نوآورانه جهت ارتقاء کمی و کیفی امور آن گروه آموزش در خصوص ایجاد فرایند سیستمی برای پیشنهاد استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد و ایجاد فرایند سیستمی برای تعیین استاد پروژه و کارآموزی دانشجویان کارشناسی مهندسی برق در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ابراز نموده و از درگاه خداوند متعال، سربلندی و موفقیت روز افزون شما را خواستارم .

 

دکتر رضا طیبی

معاون آموزشی