دکتر محمدرضا معین فرد، معاون آموزشی و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور در دانشگاه حکیم سبزواری از عوامل کنکور ارشد و دکتری تقدیر کرد.

متن تقدیر به این شرح است: