نشست دکتر محبی نماینده مردم سبزوار، دکتر اسدی رئیس و دکتر کوشکی مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری با دکتر زلفی گل وزیر علوم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که در محل دفتر وزیر علوم برگزار شد، دکتر زنگنه اسدی رییس دانشگاه به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت های حوزه بین الملل و جذب دانشجویان بین الملل و پیشرفت پروژه‌های عمرانی از جمله پروژه خوابگاه جدید و خوابگاه متاهلی در حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم پرداخت که این گزارش مورد تحسین و تقدیر ویژه وزیر علوم قرار گرفت.

در ادامه این نشست از سوی وزیر علوم قول مساعد در خصوص تجهیز خوابگاه جدید با تخصیص ۱۵ میلیارد ریال داده شد. 

همچنین در خصوص خوابگاه متاهلی نیز وزیر محترم دستور هماهنگی های لازم جهت شروع پروژه با مدل پیشنهادی دانشگاه حکیم سبزواری را صادر نمود.