سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری طی نامه ای ضمن قبول استعفای دکتر بهنام مهدوی از سمت  مدیر روابط بین الملل و دانشجویان خارجی دانشگاه از خدمات ایشان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر کرد.
متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر بهنام مهدوی
با سلام
بی تردید مجموعه ی دستاوردها و پیشرفت های هر سازمان در سایه ی روحیه ی همبستگی و تعهد مدیران و سایر کارکنان میسر می گردد.
بر خود فرض می دانم از مساعی و تلاش های جناب عالی در مدت خدمت در مدیریت روابط بین الملل و دانشجویان خارجی دانشگاه که به نحو احسن و شایسته امور را به انجام رساندید قدردانی و تشکر نمایم و دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.
 

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه