دکتر علی اصغرمولوی، سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری طی نامه ای ضمن قبول استعفای دکتر رحیم ایلدرآبادی از سمت  مدیریت مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه دانشگاه از خدمات ایشان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر کرد.

متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر رحیم ایلدرآبادی
با سلام
بی تردید مجموعه ی دستاوردها و پیشرفت های هر سازمان در سایه ی روحیه ی همبستگی و تعهد مدیران و سایر کارکنان میسر می گردد.
بر خود فرض می دانم از مساعی و تلاش های جناب عالی در مدت خدمت در مدیریت مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه دانشگاه که به نحو احسن و شایسته امور را به انجام رساندید قدردانی و تشکر نمایم و دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.