دکتر علی اصغرمولوی، سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری طی نامه ای ضمن قبول استعفای دکتر بهمن کروجی از سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از خدمات ایشان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر کرد.
 
متن این نامه بدین شرح است:
همکار رجمند جناب آقای دکتر بهمن کروجی
با سلام؛
احتراماً نظر به استعفای جناب عالی از سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بر خود فرض می دانم از خدمات شایسته و تلاش های ارزندۀ جناب عالی در مدت مسؤولیت در سمت مذکور، که همواره در راستای رشد و تعالی دانشگاه و در سایه ی روحیۀ همبستگی و تعهدگام برداشته اید، قدردانی نمایم. امیداست در آینده نیز همچون گذشته،‌ با اتکاء به ایمان و تجربیات ارزشمندتان، منشأ خدمات ارزنده ای برای دانشگاه باشید.
نیکبختی، سربلندی و دوام توفیقات جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری