رئیس دانشگاه کوفه عراق با ارسال دعوتنامه رسمی از دکتر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری جهت حضور در همایش روز جهانی زبان عربی دعوت به عمل آورد.

صبح امروز نشست رئیس دانشگاه با هیات روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه کوفه عراق برگزار شد، دکتر مهدوی آرا در حاشیه این نشست به روابط عمومی دانشگاه گفت: سفرهیات بلندپایه روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه کوفه عراق با هدف تقدیم دعوتنامه رئیس دانشگاه کوفه عراق به رئیس دانشگاه حکیم سبزواری جهت حضور در همایش روز جهانی زبان عربی و بررسی زمینه‌های همکاری‌های علمی و تحقیقاتی مشترک به سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد.

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری در همایش روز جهانی زبان عربی که در آذرماه سال جاری در دانشگاه کوفه برگزار می شود، مشارکت علمی خواهد داشت، عنوان کرد: در حاشیه برگزاری این همایش سه روزه راهکارهای برقراری همکاری های متقابل و فراهم آوردن بسترهای لازم جهت  امضای تفاهم نامه  همکاری های علمی و آموزشی مشترک  نیز پیگیری خواهد شد.

گفتنی است برگزاری نشست بررسی زمینه‌های همکاری‌های علمی و تحقیقاتی مشترک دانشگاه کوفه و دانشگاه حکیم سبزواری و بازدید از توانمندی های آزمایشگاهی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری از دیگر برنامه های سفر یک روزه این هیات عراقی بود.