معاون مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از ۹بهمن ماه آغاز می‌شود، از اعلام تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی ۹۵-۹۶ این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، مهدی ضیایی معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از ۹ بهمن ماه آغاز می شود، تصریح کرد: دانشجویان تا ۱۲ بهمن‌ماه می توانند با توجه به سال ورود به دانشگاه نسبت به انتخاب واحد از طریق سامانه آموزش اقدام کنند.

وی افزود: کلاس های نیمسال دوم، سال تحصیلی  جاری نیز از ۱۶ بهمن ماه آغاز می‌شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: زمان حذف و اضافه برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی جاری  ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۹۵ می باشد.

معاون مدیرآموزشی در ادامه یادآور شد: کلاس های درسی دانشگاه نیز در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ۱۷ خردادماه ۹۶ پایان می‌یابد، همچنین امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶  دانشگاه  از ۲۰ خرداد آغاز و تا ۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

ثبت دروس توسط دانشکده ها

تقویم آموزشی انیم سال دوم تحصیلی