تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دانشگاه حکیم سبزواری

 بنا به اعلام مدیریت آموزشی زمان حذف تکدرس(اضطراری) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از ۹ آذرماه لغایت ۴ دی ماه ۹۸ می باشد.

 لذا دانشجویانی که قصد حذف اضطراری دارند در این تاریخ ها می توانند نسبت به حذف تکدرس اقدام نمایند.