بر اساس این تقویم مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه برای نیمسال دوم  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از  روز شنبه ۲ بهمن ماه آغاز می شود و دانشجویان تا سه شنبه  ۵ بهمن ماه ماه فرصت دارند با توجه به سال ورود به دانشگاه نسبت به انتخاب واحد از طریق سامانه آموزش اقدام کنند.

کلاس های نیمسال دوم از شنبه ۱۶ بهمن آغاز می‌شود.

زمان حذف و اضافه برای انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۲۳، ۲۴ و ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۰  است.

کلاس های درسی نیز در روز چهارشنبه ۱۸  خرداد ۱۴۰۱ پایان می‌یابد، همچنین امتحانات از شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ لغایت پنج شنبه  ۲ تیرماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.