تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه  حکیم سبزواری اعلام شد و براین اساس انتخاب واحد دانشجویان  از طریق سامانه آموزش ۱۳ تا ۱۶ شهریور تعیین شده است.

به گزارش  روابط عمومی، براساس این تقویم کلاس های نیمسال اول تحصیلی سال ۹۵-۹۶ دانشگاه حکیم سبزواری از ۲۷ شهریورماه آغاز و تا ۱۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.
بر طبق این تقویم ، امتحانات نیمسال اول تحصیلی دانشگاه نیز از ۱۸ دی تا ۳ بهمن ماه تعیین شده است.