به استحضار می رساند شروع ثبت نام نیمسال تابستانی از شنبه ۱۴۰۳/۴/۲ و شروع انتخاب واحد از روز شنبه ۱۴۰۳/۴/۹ می باشد. ضمنا شرایط اخذ واحد های درسی دوره تابستانی به شرح زیر حضورتان اعلام می گردد:

  1. ارایه هر نوع واحد درسی (تخصصی و عمومی) برای کلیه دانشجویانی که در پایان نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حداکثر ۳۰ واحد درسی باقیمانده دارند، الزامی است. کلاس های دروس این دانشجویان در صورت موافقت گروه آموزشی و رسیدن به حدنصاب ۲۰ نفر می تواند به صورت حضوری برگزار شود.
  2. ارایه دروس عمومی به سایر دانشجویان دانشگاه ممنوع می باشد. 
  3. ارایه دروس تخصصی به سایر دانشجویان دانشگاه صرفا در موارد استثنا و مشروط به موافقت گروه های آموزشی و رفع مشکل از فرایند تحصیل دانشجو امکان پذیر می باشد.