تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مصوب جلسه ۵۱۵ شورای آموزشی دانشگاه (مورخ ۲۰ خرداد۹۸) از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام می گردد.

 بر طبق این تقویم انتخاب واحد ورودی های مختلف از طریق سامانه آموزش در بازه زمانی شنبه۲۸ دی لغایت سه شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸صورت خواهد گرفت و حذف و اضافه طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه خواهد بود.

همچنین شروع کلاس های ترم دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ شنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۸ و پایان کلاس های این ترم تحصیلی نیز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۹۹ خواهد بود،امتحانات نیز از۱۷خرداد تا ۳۱ خرداد۹۹ برگزار خواهد شد.