تقویم تحصیلی نیم سال دوم ۹۷-۹۸

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

 بر طبق این تقویم انتخاب واحد ورودی های مختلف از طریق سامانه آموزش در بازه زمانی شنبه ۶تا چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه صورت خواهد گرفت و حذف و اضافه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه خواهد بود.

همچنین شروع کلاس های ترم دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ شنبه ۱۳ بهمن ماه و پایان کلاس های این ترم تحصیلی نیز دوشنبه ۱۳ خرداد خواهد بود،

امتحانات نیز از ۱۸خرداد تا ۲ تیرماه برگزار خواهد شد.