تماس با ما

برای ارتباط با ریاست دانشگاه فرم زیر را تکمیل نمایید

 

Verification

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری

پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir

تلفن : ۴۴۴۱۰۱۰۴ -۰۵۱ دورنگار:۴۴۴۱۰۳۰۰ -۰۵۱  

کد پستی:۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷  صندوق پستی:۳۹۷

راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه حکیم