تمدید مجوز های تردد وسایل نقلیه دانشجویی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

قابل توجه دانشجویانی گرامی:

با عنایت به اعتبار مجوز های تردد وسایل نقلیه دانشجویان تا ۱۰/۲۸ /۹۳ تردد کلیه وسایل نقلیه دانشجویی از مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ لغایت ۹۳/۱۱/۱۰ به دانشگاه ممنوع می باشد .

لذا دانشجویانی که مایل به استفاده از مجوز تردد خودرو در نیمسال دوم ۹۴-۹۳ می باشند لازم است در این بازه زمانی(۱۰/۲۹ لغایت ۹۳/۱۱/۱۰) به همراه مدارک زیر به اداره حفاظت فیزیکی واقع در طبقه همکف شرقی دانشکده ادبیات روبروی سالن امفی تئاتر مراجعه و برچسب جدید تهیه نمایند .

مدارک مورد نیاز:

  • فیش واریزی به حساب ۷۸۷۴۵۱۷۵۵۴ به مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال به نام در امد های اختصاصی دانشگاه حکیم نزد بانک تجارت
  • برچسب قبلی در صورت داشتن مجوز نیمسال اول
  • کارت دانشجویی و کارت خودرو

توجه : کلیه مجوز های صادرشده دانشجویی صرفا برای دو پارکینگ دانشکده نفت و تربیت بدنی بوده و دانشجویان در کلیه مقاطع حق استفاده از پارکینگ دانشکده ادبیات ،سازمان مرکزی و دانشکده فنی را ندارند و در صورت مشاهده خودرو در این مکان ها مجوز باطل و از ورود وسیله نقلیه به داخل دانشگاه  ممانعت به عمل خواهد امد. (تصویر ضمیمه)

.

پارکینگ

.

مسیر تردد دانشجویان:

  • ورودی شرقی خیابان شرقی پارکینگ  دانشکده نفت
  • ورودی جنوب غربی – خیابان غربی – خیابان شمالی – خیابان شرقی پارکینگ دانشکده نفت
  • تردد در خیابان مرکزی از شمال تا سلف و از جنوب تا مهدیه و همچنین در محدوده خوابگاههای دانشجویی ممنوع می باشد .