با حکم دکتر محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکترحسین شاد عضو هیات علمی و مشاور عمرانی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به مدت دوسال دیگر در سمت دبیر عمرانی دانشگاه های منطقه ۹ کشور تمدید شد.